Praktisk informasjon

Plus-skolen tilbyr følgende fag:

  • Design og gullsmedhåndverk VG2
  • Gullsmedfaget VG3
  • Design og tekstil  VG2
  • Skomakerfaget VG3
  • Ur-instrumentmaker VG2
  • Båtbyggerfaget VG2

 

Krav til inntak

 • GK – formgivingsfag
 • VG1- Design og håndverk (DH)
 • VG1- Teknikk og industriell produksjon (TIP)

Dersom søker har generell studiekompetanse eller tilsvarende relevant utdanning, har søker anledning til å melde seg opp som privatist i Design og håndverk VG1, (felles programfag), eller foreta realkompetansevurdering. Alle som ikke er rettselever må foreta en realkompetansevurdering! Dette er en vurdering som må gjøres av søkerens hjemfylke, gjennom å gå inn på: www.vigo.no og foreta en realkompetansevurdering for voksne. Dette for at eleven ikke skal ha fellesfag flere ganger, når det er bestått på et tidligere nivå.

Gullsmedfaget: Gullsmedutdanningen går over 2 år, (VG2 og VG3), og hvor eleven avslutter sin utdanning med avleggelse av svenneprøve i faget.

Skomakerfaget: Skomakerutdanningen går over 2 år (VG2 og VG3), og hvor eleven avslutter sin utdanning med avleggelse av svenneprøve i faget.

Båtbyggerfaget: Båtbyggerfaget går over 1 år (VG2), og hvor eleven avslutter sin utdanning med 2 år lære i bedrift.

Urmakerfaget: Urmakerfaget går over 1 år ( Vg2), og hvor eleven avslutter sin utdanning med 2 år lære i bedrift.

Inntak:

 • Skolen har etter privatskoleloven hele landet som inntaksområde. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak til tilsvarende offentlige skoler. Ungdom med rett til videregående opplæring prioriteres før voksne med rett til videregående opplæring. Skolen kan også ta inn voksne elever uten skolerett.
 • All dokumentasjon fra tidligere skolegang må være mottatt før søknaden kan behandles.
 • Avslag på søknad om inntak kan påklages til Fylkesmannen i Østfold.
 • En elev som har fått plass ved skolen, har rett til å fullføre skoleåret eller kurset.
 • Skolen har eget søknadsskjema, og søknaden sendes direkte til skolen. Skolen hører ikke med under Inntakskontoret.

Søknadsfrist:

NB!  1. April er søknadsfrist og deretter fortløpende inntak frem til skolestart for de som søker på VG2 urmaker

  • 1 mars 2017- deretter fortløpende inntak i prioritert rekkefølge så lenge vi har ledig kapasitet. Maks antall helårselever er 73.
   NB! For voksne elever uten rett må man gå inn på www.vigo.no og foreta en realkompetansevurdering, dette for at det ikke skal taes fellesfag om igjen.Dette gjøres kun for at vi som skole og Østfold fylkeskommune skal se hvilke fag som er tatt fra før og for at oppmelding til svenneprøve går gjennom Østfold fylkeskommunes fagopplæring.Kostnader:

   •  Skolepenger reguleres årlig i hh til tilskuddet fra Utdanningsdirektoratet, og vil for skoleåret 2018/19 utgjøre kr 29.200,-,
    • Verktøy og materialer:
     Vedrørende gullsmedutdanningen ligger kostnadene over to år på ca. kr 18 500.-.

   Vedrørende skomakerutdanningen ligger verktøy og materialer på ca kr 12.000,- over 2 år.

Vedrørende Båtbyggerutdanningen ligger verktøy og materialer på ca kr 7.000,- over 1 år.

Vedrørende Urmakerutdanningen ligger verktøy og materialer på ca kr 7.000,- over 1 år

Skolen vil være behjelpelig med å skaffe verktøy til de som trenger det.

Lånekassen: Plus-skolen er godkjent for lån og stipend. Lånekassen er årlig oppdatert om satsene gjeldende skolepenger. Eleven får også lån til betaling av skolepenger og en del av verktøypakken.

HAR DU BEHOV FOR YTTERLIGERE INFORMASJON, KONTAKT SKOLEN!

Besøksadresse

 • Færgeportgaten 77
  1632 Gamle Fredrikstad

Kontakt

Åpningstider

mandag til fredag 08:00 – 15:30