Båtbygger

Du kan utdanne deg i båtbyggerfaget på Plus Skolen. Utdanningen er to-årig - VG2 og VG3.

BÅTBYGGER VG2 & VG3

Båtbyggerfaget har lange tradisjoner og skal bidra som kulturbærer ved å ivareta, videreutvikle og fornye tradisjonsrikt håndverk. Båtbyggeren skal bidra til bærekraftige kystsamfunn ved å bygge og vedlikeholde fritidsbåter og mindre yrkesbåter. Båtbyggerfaget inngår i et maritimt miljø, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

I båtbyggerfaget skal grunnleggende praktiske håndverksferdigheter utvikles. Opplæringen skal bidra til innsikt i og forståelse for det særegne ved båtbyggerens materialbruk. Opplæringen skal også stimulere til formgivning og inspirere til ideutvikling, kreativ bruk av materialer og konstruksjoner, samt bruk av framtidsrettet utstyr.

Opplæringen skal legge vekt på praktisk arbeid med materialer, verktøy og teknikker som basis for videre kompetanseutvikling og innsikt i båtbyggerfaget.
SØK UTDANNING

PRODUKSJON

Programfaget omfatter framstilling av båter i tre og kompositt, samt montering av utstyr og deler. Dette omfatter bruk av gamle og nye teknikker og utvikling av kunnskaper og ferdigheter i bruk av verktøy, maskiner og utstyr. Programfaget omfatter også kunnskaper om produksjonsprosesser, konkurransedyktig produksjon, pris- og kostnadsberegninger. I programfaget inngår rutiner for helse, miljø og sikkerhet, knyttet til arbeidsprosesser og materialbruk samt bruk av digitale verktøy.

PRODUKTDESIGN

Programfaget omhandler valg av form på båtbyggerprodukter, valg av materialer og komponenter, og utvikling av tekniske løsninger ut fra kvalitet, funksjon og fysiske forhold. Programfaget omhandler å lage skisser, modeller og enkle arbeidstegninger, samt planlegging og praktisk tilrettelegging for produksjon. Dokumentasjon og kvalitetskontroll av arbeidsprosess og produkt, samt evaluering av eget arbeid inngår i programfaget.

Plus Skolen

Plus-skolen er en privat videregående skole som tilbyr utdanning innen: Gullsmed, skomaker og båtbygger. Alle fagene har VG 2 og VG 3.
SØK UTDANNING
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram