Praktisk informasjon

Plus-skolen tilbyr følgende fag:

Nytt i år VG1 Håndverk, design og produktutvikling
• Gull og sølvsmedhåndverk VG2
• Gullsmedfaget VG3
• Søm og tekstilhåndverk VG2
• Skomakerfaget VG3
• Båtbyggerfaget VG2
• Trebåtbyggerfaget VG3

Les lenger ned om krav til inntak og søknadsfrist.

Krav til inntak


• VG1- Design og håndverk (DH)
• VG1 Håndverk, design og produktutvikling
• VG1- Teknikk og industriell produksjon (TIP)
• VG1 Teknologi og industrifag 
Dersom søker har generell studiekompetanse eller tilsvarende relevant utdanning, har søker anledning til å melde seg opp som privatist i VG1 Håndverk, design og produktutvikling 
( programfagene), (felles programfag), eller foreta realkompetansevurdering. Alle som ikke er rettselever må foreta en realkompetansevurdering! Dette er en vurdering som må gjøres av søkerens hjemfylke, gjennom å gå inn på: www.vigo.no og foreta en realkompetansevurdering for voksne. Dette for at eleven ikke skal ha fellesfag flere ganger, når det er bestått på et tidligere nivå.

VG1 Håndverk, design og produktutvikling nytt i år med oppstart høst 2021

Inntakskrav: Norsk grunnskole eller tilsvarende

Gullsmedfaget:

Gullsmedutdanningen går over 2 år, (VG2 og VG3), og hvor eleven avslutter sin utdanning med avleggelse av svenneprøve i faget.

Skomakerfaget:

Skomakerutdanningen går over 2 år (VG2 og VG3), og hvor eleven avslutter sin utdanning med avleggelse av svenneprøve i faget.

Båtbyggerfaget:

Båtbyggerfaget går over 2 år (VG2 og Vg3), og hvor eleven avslutter sin utdanning med avleggelse av fagprøve i faget.

Inntak

• Skolen har etter privatskoleloven hele landet som inntaksområde. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak til tilsvarende offentlige skoler. Ungdom med rett til videregående opplæring prioriteres før voksne med rett til videregående opplæring. Skolen kan også ta inn voksne elever uten skolerett.

• All dokumentasjon fra tidligere skolegang må være mottatt før søknaden kan behandles.

• Avslag på søknad om inntak kan påklages til Fylkesmannen i Østfold.

• En elev som har fått plass ved skolen, har rett til å fullføre skoleåret eller kurset.

• Skolen har eget søknadsskjema, og søknaden sendes direkte til skolen. Skolen hører ikke med under Inntakskontoret.

Søknadsfrist er 1. april

Deretter fortløpende inntak i prioritert rekkefølge så lenge vi har ledig kapasitet.

NB! For voksne elever uten rett må man gå inn på www.vigo.no og foreta en realkompetansevurdering, dette for at det ikke skal taes fellesfag om igjen.

Dette gjøres kun for at vi som skole og Viken fylkeskommune skal se hvilke fag som er tatt fra før og for at oppmelding til svenneprøve går gjennom Viken fylkeskommunes fagopplæring.
SØK UTDANNING HER

Kostnader:

Skolepenger reguleres årlig i hh til tilskuddet fra Utdanningsdirektoratet og kan justeres noe for siste halvår, og vil for skoleåret 2021/22 utgjøre kr 30 500,-

Verktøy og materialer:

Vedrørende gullsmedutdanningen ligger kostnadene over to år på ca. kr 18 500.-.
Ved avleggelse av svenneprøve her ved skolen så er materialkost på gull ca. kr. 9000,-

Vedrørende skomakerutdanningen ligger verktøy og materialer på ca kr 12.000,- over 2 år.

Vedrørende Båtbyggerutdanningen ligger verktøy og materialer på ca kr 10.000,- over 2 år.


Skolen vil være behjelpelig med å skaffe verktøy til de som trenger det.

Lånekassen

Plus-skolen er godkjent for lån og stipend. Lånekassen er årlig oppdatert om satsene gjeldende skolepenger. Eleven får også lån til betaling av skolepenger og en del av verktøypakken.

Kontakt skolen om du har behov for ytterligere informasjon!

Plus Skolen

Plus-skolen er en privat videregående skole som tilbyr utdanning innen: Gullsmed, skomaker og båtbygger. Alle fagene har VG 2 og VG 3.
SØK UTDANNING
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram