Gullsmed utdanning

Gullsmed utdanning tar du på Plus Skolen i Fredrikstad. Gullsmedens viktigste arbeidsområde er å designe og lage smykker i edle metaller. I tillegg er det nødvendig å kunne reparere og restaurere smykker og andre gjenstander knyttet til faget.

Gullsmedfaget bygger på tradisjonelle håndverksteknikker som saging, filing, lodding og smiing. IKT baserte verktøy som 3D- tegneprogrammer og CNC styrte produksjonsmaskiner er også blitt en del av gullsmedens hverdag.
Gullsmeden arbeider i gullsmedforretninger, enkeltstående verksteder eller også i en produksjonsbedrift.
I tillegg til å bruke gullsmedutdannelsen til konkrete gullsmedoppgaver, kan man også videreutdanne og spesialisere seg . Både innenfor gullsmedfaget, men også innefor ulike universitets og høyskolefag.
Nøyaktighet, et godt håndlag og interesse for tegning er nødvendige egenskaper for den som ønsker å satse på gullsmedfaget. Estetisk sans og formsans er også viktige i vårt kreative fag.

Besøksadresse

  • Færgeportgaten 77
    1632 Gamle Fredrikstad

Kontakt

Åpningstider

mandag til fredag 08:00 – 15:30